Bergyl

Bergyl

Jeg gikk i Remmendalen og noe fikk meg til å gå bort til et stort grantre. Det var akkurat som noe lyste der.

Jeg ser meg rundt og får opp et bilde av en liten figur på en en halv meter som sitter på en stubbe. Han har på seg brune nikkers og en vest i en dus grønnfarge. Det er noe på hodet, men formen får jeg ikke tak i. Jeg tenker at det er nok en nisse.

Hva vil du meg spør jeg. Han vil vise meg hva Bergyl er for noe. Han ber meg kjenne etter en energi form.

Jeg tar handa foran meg. Jeg kjenenr en svak motstand inne i håndflata. Når jeg beveger handa rundt er det som om jeg klapper på et halvt egg.

Nissen ber meg kjenne litt på utsiden av dette egget. Der kjenner jeg formen av enda et egg som er litt mindre enn det første. Det fins 5 slike rundt det første egget. De er sammenkopla til det andre egget med en tynn spiralvei. Tilsvarende spiralvei går også på den andre siden av det mindre egget og til et helt likt egg.

Jeg fortsetter og kjenne etter og oppdager i alt 5 slike egg. Slik er det på alle rundt det størst egget. Det fins mindre egg rundt disse eggene også. Det er 4 stykker rundt og 4 stykker etter hverandre. Rundt disse eggene er det 3 enda mindre egg og 3 etter hverandre og rundt de igen er det to rundt og to etterhverandre. Tilslutt er det kun en.


Sanse energi felt

Å ta lyd er en av mine måter å sanse Bergyl strukturer.

En tanke skaper alltid Bergyl strukturer. Varigheten avhenger av tanken og styrken. Hjernen tolker de 3 dimensjonale mønstrene som lyder når jeg spør etter lyden på dem.

Jeg lager ingen bevisst lyd, jeg bare lar det komme som er der. Jeg er kun radioboksen og sendingen ligger alt ut på nett.

Intuitive søkemetoder

Man kan lære seg å måle disse energiene vha søkevinkler, ønskekvist og pendel.

Mange bruker kroppens signaler til det. F.eks. jeg bruker den indre lyden jeg hører i øret. Andre føler kulde/varme, tiltrekning/frastøtning. Noen føler en luftstrøm i kroppen.

Sansene er portene som sinnet vårt oppfatter verden gjennom! Lukt, smak, berøring, bevegelse lagres også i en 3 dimensjonal form.

PSI-spor

Det går an å lage et PSI-spor for å finne ting. Det trengs mye trening for å klare å følge det. Årsaken er at hvis man i et eneste lite øyeblikk tenker på noe annet, blir det feil.

I tillegg må man være presis i hva man spør etter. Man begynner med fasit, dvs man vet hvor det er.

Permanente Bergyl strukturer

Forfedrene våres har hatt kunnskap om Bergyl strukturer og bygde ønsket energistrukturer på sine hellige plasser

Lyden til Bergyl energiveier fra alteret høres ut som salmesanger. Fra horg høres det ut som folketoner og kroppen min begynner å danse.

Sjekk ut din egen kirke.

Min lyd av av Bosnian Pyramid of the Sun